Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 987 вопросов и 6 445 751 ответов!

Вызначце, якімі часцінамі мовы зъяуляюцца наступныя словы: Тры, тройка, тройчы. Трэці, трайны, утрох. Трое, траяк, патроіць. Сотня, сто, адна сотая.

5-9 класс

Пяцярня, соты, тысяча.

Ungar0 15 марта 2016 г., 14:20:09 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
12345rus42
15 марта 2016 г., 16:52:53 (4 года назад)

тры-личэбник, тройка-назоуник, тройчы-прыметник . трэци - личэбник, трайны- прыметник, утрох - личэбник. Трое -личэбник , патроить - глагол, сотня- назоуник, сто личэбник, адна сотая - личэбник, соты личэбник, тысяча - личэбник.

Ответить

Читайте также

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Адзначце, якую часціну мовы ў пачатку 20 стагоддзя называли 'рэчэвік'?

1)прыназоўнік
2)займеннік
3)прыметнік
4)назоўнік
5)лічэбнік.Вы находитесь на странице вопроса "Вызначце, якімі часцінамі мовы зъяуляюцца наступныя словы: Тры, тройка, тройчы. Трэці, трайны, утрох. Трое, траяк, патроіць. Сотня, сто, адна сотая.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.