Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 135 вопросов и 6 446 490 ответов!

падзялi словы для пераносу i на склады. запiшы колькасць складоу.пазнач нацiск.

1-4 класс

Узор:Ягорка - Ягор-ка, Я-гор-ка (3склады)
Заутра -
зайчык -
лавачка -
агонь -
адзенне -
камень -
ластаука -
воук -
акно -
выдра -
грак -
вожык -
шпак -
аусянка -
рысь -

Luylvyvluylvu34qq34 17 апр. 2014 г., 2:15:56 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Iman2011
17 апр. 2014 г., 4:09:11 (6 лет назад)

заутра - заут-ра, за-ут-ра (3 склады)
зайчык- зай-чык (2 склады)
лавачка- ла- вачка, ла-вач-ка (3 склады)
агонь- а -гонь, а-го-нь (3 склады)
адзенне- адзен-не , а-дзен-не (3 склады)
камень- ка-мень, ка-ме-нь (3 склады)
ластаука - лас- таука, лас-тау-ка (3склады)
воук- перанесцi нельга, воу -к (2 склады)
акно - ак-но (2 склады)
выдра- выд-ра, вы-д-ра (3 склады)

+ 0 -
22 янв. 2017 г., 15:36:44 (3 года назад)

падзялить словы для пераносу и на склады запиши колькасть складау пазнач натиск падзагаловак зямля настауник будауник траука ауторак сямейка акиян пойдзе знойдзе вятры сонца цацки вучыцца смяяцца голуб имя ураджай аконца верабейка дароги радзима прыгожы маладзеньки хатка хмарки дожджык аутобус кветки акунь

+ 0 -
22 янв. 2017 г., 15:36:48 (3 года назад)

падзялить словы для пераносу и на склады запиши колькасть складау пазнач натиск падзагаловак зямля настауник будауник траука ауторак сямейка акиян пойдзе знойдзе вятры сонца цацки вучыцца смяяцца голуб имя ураджай аконца верабейка дароги радзима прыгожы маладзеньки хатка хмарки дожджык аутобус кветки акунь

+ 0 -
22 янв. 2017 г., 15:36:49 (3 года назад)

падзялить словы для пераносу и на склады запиши колькасть складау пазнач натиск падзагаловак зямля настауник будауник траука ауторак сямейка акиян пойдзе знойдзе вятры сонца цацки вучыцца смяяцца голуб имя ураджай аконца верабейка дароги радзима прыгожы маладзеньки хатка хмарки дожджык аутобус кветки акунь

Ответить

Читайте также

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

устауце прапушчаныя литары словы у яких есць раздзяльны мякки знак и апостраф падзялице вертыкальными рысками для пераносу Ил_я Васил_еу ,ха_иць, дзи_ячы

,заву_ь, Дар_я,Анатол_еуна ,Ил_я, Авяр_янам ,Дзям_янам ,Валяр_янам ,Дар_яй, Мар_яй, Ул_янай, ся_и, п_юць, г_рбату, Мар_я, Витал_еунаВы находитесь на странице вопроса "падзялi словы для пераносу i на склады. запiшы колькасць складоу.пазнач нацiск.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.