Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 863 ответов!

надо ответить на вопросы по повести В.Быкава "Знак бяды":

10-11 класс

1) Чаму тактыка Петрака церніць крах?
2) Як вы ставіцеся да пазіцыі, якую занімае Сцепаніда?
3) Што яднае фашыстаў і паліцаяў?

Nikita5858 08 февр. 2017 г., 22:02:47 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ZLOY
09 февр. 2017 г., 0:35:18 (4 года назад)

1. Петрак заўсёды хацеў дагадзіць фашыстам і паліцаям. Можна ўспомніць, як упершыню да яго завіталі местачковыя паліцаі, як ён аднёсся да іх. Стары разумеў, што яны могуць забіць і яго, і яго жонку, таму ён, як кажуць сёння, з'яўляўся для іх "падкаблучнікам". Але не трэба заўсёды ісці на паваду ў іншых, таму яго тактыка і пацярпела крах
2. У некаторых момантах я згаджаюся са Сцепанідай, а у некаторых - не. Сцепаніда не збіраецца дагаджаць немцам, таму ёй і дастаецца. Спачатку немцы пануюць у іх, займаюць іх хату, забіваюць курэй, карову. Сцепанідзе трэба быць больш стрыманай. Але ў цэлым я згаджуся з яе пазіцыяй. Яна з'яўляецца адважнай жанчынай, аб чым сведчыць і тое, што яна ноччу выбрасвае стрэльбу фашыстаў у калодзеж
3. Фашысты і паліцаі ідуць як адно цэлае. Паліцаі - гэта паследвальнікі фашыстаў, яны проаводзяць такую ж палітыку, а, можа так і лепш сказаць, дапамагаюць фашыстам. Яны дапамагаюць катаваць людзей, забіраць у іх адзенне, каштоўнасці, прадукты харчавання. 

+ 0 -
Stvheend
11 февр. 2017 г., 6:45:41 (4 года назад)

r best online payday loans payday loans cash advance

+ 0 -
EfimHeast
13 февр. 2017 г., 18:40:56 (4 года назад)

Почти час серфил контент инет, и вдруг к своему удивлению увидел актуальный вебсайт. Вот посмотрите: кухня под заказ . Для меня данный вебсайт явился весьма привлекательным. До свидания!

+ 0 -
RomanRog
14 февр. 2017 г., 17:09:28 (4 года назад)

Вчера разглядывал содержание инет, и к своему удивлению обнаружил красивый вебсайт. Вот смотрите: виталя бро . Для меня данный сайт оказался довольно важным. До свидания!

+ 0 -
VsevolodRuh
14 февр. 2017 г., 21:12:49 (4 года назад)

Несколько дней назад наблюдал материалы инет, при этом к своему восторгу обнаружил важный веб-сайт. А вот и он: евроремонт квартир . Для моих близких этот веб-сайт оказал хорошее впечатление. Всего наилучшего!

Ответить

Читайте также

Помогите пожалуйста ответить на вопросы

1. Што такое камбінаваны тып маўлення ?
2. Што такое асноўная думка тэксту ?
3. Якія прыметы мае тэкст ?

как мне исправить 3 на 4 по маематике?

если мен оценки 5 4 5 4 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4

А1. Адзначце нумары скпаданых сказаў. 1) Мы сабраліся I, як толькі пачало брацца на дзень, рушылі ў дарогу. 2) Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру

аж выплесквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак бруднымі кроплямі. 3) Нібы толькі што народжаная, свеціцца аксамітнай свежасцю атава. 4) Надол,ледзь чутна шапочучы, сыпаўся часам дробны, як крупы, сняжок. 5) Сырыя вятры доўгай восені, якія заўсёды надакучліва шумелі ў голлі бярозы і секлі мне ў твар кроплямі дажджу, сёння эамоўклі. 6) Людзі замітусіліся, заспяшаліся так, быццам неспадзеўкі здарыўся пажар.

А2. Адзначце нумары сказаў, у якіх перад злучнікам (на месцы пропуску ) трэба паставіць коску. 1) Усцяж дарогі ўздымаліся стромкія хвоі ды чарнелі купы кустоў, падобныя на нейкія прывіды. 2) У хатах эапальваліся лямпы і праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. 3) Калі-нікалІ праляціць з піскам кажан або прашугаюць чарадою спалоханыя птушкі. 4) На беларускім Палессі цякуць поўныя рэкі ды густа стаяць лясы. 5) Хутка дарога размякла, ператварыўшыся ў густую кашу і машына спынілася. 6) Са эбажыны даверліва пазіралі на нас васількі і там-сям, нібы кроплі крыві, гарэлі палявыя макі.

АЗ. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба ставіць працяжнік. 1) Выязджаем на пагорак_ і перад намі шырокая раўніна. 2) Званок_ і ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі. 3) На дварэ ўжо сцямнела_і праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 4) Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг_ і веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 5) Да шыбіны цягнулася тоненькая галінка акацыі_ і адзін малады лісток намагаўся дакрануцца да шкла. 2) Яшчэ некалькі ХВІЛІН_ і мы разгледзелі дрэвы, хаты і цьмяныя агеньчыкі ў вокнах.

А4. Адзначце нумары складаназалежных сказаў. 1) У густым змроку хаваліся станцыйныя пуці, на якіх дзе-нідзе паблісквалі стрэлачныя ліхтары. 2) Вербалоз толькі што распушыў свае каткі, над імі гудзелі першыя смелыя чмялі. 3) Чалавек глядзеў на паблёклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны. 4) Свіцязь купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца, усміхаючыся, у вячыстыя карункі дрэў, якія шырокім, багата вышытым поясам атуляюць яго, лашчацца да яго. 5) Адны ўмеюць складна расказваць пра перажытае; ёсць здатныя прыхлусіць, ды так, што вераць у тое, чаго ніколі не было.ытьггны Мінск узнік на скрыжаванні гандлёвых дарог.

А5. Адзначце нумары скаэаў, будова якіх адпавядае схеме: [...,(злучнік…), ]. 1) Я знайшоў гняздо турлачак (так называюць у нас дзікіх галубоў) зусім выпадкова. 2) У шаравата-ружовым небе застылі, як прыліплі там, белыя касмылінкі воблакаў. 3) Богша спадзяваўся, што натрапіцца патрэбная сцежка, I шыбаваў напрасткі. 4) Пратое, як узнік горад, захавалася паданне. 5) Я крочу лясной сцежкай, на твар ліпне нябачнае павуцінне, з дзіцячым піскам летаюць перада мною камары. 6) Вецер, які парэдзіў, а затым разагнаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі.Вы находитесь на странице вопроса "надо ответить на вопросы по повести В.Быкава "Знак бяды":", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.