Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 398 вопросов и 6 433 210 ответов!

Задание :Прачытайце. Выпишыце з тэксту сказы,у яких идзе гаворка пра тое,што робяць и што зробят бярозки.У записаных вами сказами падкрэслице дзеясловы.

1-4 класс

Танклявыя,нібы дзяўчаткі,беластволыя бярозкі ціха шапочуць між сабой , радуюцца.Пупышки набракли,вось-вось з их пакажуцца маладыя листики.И бярозки прыбяруцца,надзенуць на сябелегкия зяленыя касынки.

Milla2345 04 янв. 2017 г., 22:26:38 (9 месяцев назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Ustal20
05 янв. 2017 г., 1:16:22 (9 месяцев назад)

Танклявыя,нібы дзяўчаткі,беластволыя бярозкі ціха шапочуць між сабой , радуюцца.
И бярозки прыбяруцца,надзенуць на сябелегкия зяленыя касынки. 

Ответить

Другие вопросы из категории

Зрабiце неразвiтыя сказы развiтымi

Лета замiрае. Наступае восень . Палi зацiхаюць. Лiсце жауцее. Паспелi яблыкi. замаукаюць птушкi. Адлятаюць журавы. Вада халодная.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!

Каго толькі тут не было ! І ..... , ...... медзведзяняты , і ...... , ...... , з вострымі мордачкамі лічяняткі ,і ...... , ......

ваўчаняты.Падбярыце прытнікі , словы для даведкі ; хітрые , злыя , непаваротлівыя , калматыя , непаседлівыя , асцярожныя.

яки гук абазначае у нескладовае у слове

бацькаушчына

Читайте также

Спишыце. Падкрэслице у сказах назоуники якия аутар ужывае у множным лику. Летняя раница такая прыгожая! На лясной паляне блишчаць срабрыстыя кропельки

расы. Матыльки лятаюць. Гудуць пчолы и чмяли. Стракочуць у траве коники.Цягнуцца да сонца блакитныя,чырвоныя, жоутыя кветки,дзякуюць за цеплыню и ласку, радуюцца новаму дню

Выписать сказы, у яких гаворыцца пра абудження дрэу . настау ружовы ранок ,Сонца расчэсвала свае залатыя кудзерки ,У свежим

блакилным небе купалися жаваранки ,Дрэвы пацягвалися ,выпроствали плечы,Клены разгляджвали листы,Ялины правярали сваю калючую зяленую шчэць, И усе было ахутана цеплыми пераливами паветра ,

Напішыце невялікае апавяданне на тэму: як я праводжу канікулы. у ім павінны быць сказы у якіх перадаецца:

а) перажыванне
б) запытанне
в) просьбу
г) захапленне, радасць

Прачытайце.Спишце сказы у таким парадку каб у вас атрымауся тэкст.

1.и таму у пакойчыку было заужы утульна.
2.Святланка вельми любила кветки.
3.Кветки так сама любили дяучынку и старалися як мага прыгажей квитнеть.
4.Кожную раницу паливали их,абрывали пажулые листы.

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".Вы находитесь на странице вопроса "Задание :Прачытайце. Выпишыце з тэксту сказы,у яких идзе гаворка пра тое,што робяць и што зробят бярозки.У записаных вами сказами падкрэслице дзеясловы.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.