Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 989 вопросов и 6 445 752 ответов!

сачыненне "Чалавеку патрэбна..."

10-11 класс

Dimka300698 16 окт. 2016 г., 1:59:18 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Diana190203
16 окт. 2016 г., 4:33:20 (3 года назад)

Український інститут екології людини має сьогодні методику визначення енергетичного благополуччя приміщення, в якому перебуває людина, по зміні властивостей природної води. Це об’єктивний тест. Ми ставимо пляшечку з водою в ті кімнати, які ми хочемо протестувати. В даному випадку будемо говорити про спальню, кухню та вітальню. Статистично в нас завжди виходить, що найбільше польове або електромагнітне навантаження є на кухні, потім — у вітальні, на третьому місці — спальня. Але так не завжди, бо якщо в спальні є телевізор, то показники електромагнітного випромінювання більші. Якщо говорити про кухню, то це означає, що будь-яка технічна установка (особливо високочастотна піч) — чи то електроплита, чи то якась інша нагрівальна техніки — негативно впливає на кожну людину, під час приготування їжі чи використання приладу перебувати там шкідливо. Наприклад, японці роблять так, що дружина чи будь хто інших, хто готує їжу, використовуючи високочастотну піч, не перебуває в приміщенні, коли техніка працює, — японці добре розуміють те, наскільки погано впливають високі частоти на організм людини.

Що стосується дітей, то це взагалі дуже негативний вплив, тому що сьогодні на дітей впливає не лише це, про що ми говоримо. Найгірше впливає комп’ютер. Ідеться як про польові структури (магнітні поля), так і інформаційні поля. Тому що дуже негативні поля йдуть з інтернету. Якщо дитина постійно сидить за комп’ютером і не має ні іншого захоплення, ні активного відпочинку, то врешті-решт все це закінчується плачевно для самого здоров’я дитини. А ще гірше або так само погано, коли дитина користується мобілкою. Зараз є випадки, коли мобільні телефони роблять спеціально для дітей. Це — нонсенс, тому що на Заході до повноліття не можна користуватися мобілкою, у школах це заборонено. Так — у всіх цивілізованих країнах, тільки у нас це не приймається. У зв’язку з цим дуже важливим є момент, який додає до цієї картини, — інформаційний простір. У нас засоби масової інформації перебувають у руках і приватних, і державних, але все одно немає ніякого контролю за тим, яка інформація потрапляє в ефір. Ми бачимо дуже багато негативу — чи то по радіо, чи по телебаченню, чи в газетах. Негативна інформація завжди призводить до погіршення здоров’я. Вплив відбувається через воду, яка є в організмі людини. Тому хочу назвати основні негативи, які є в середовищі, в якому ми живемо. Перше — це побутові електромагнітні поля. Друге — інформаційний простір, третє — якість питної води, четверте — якість продуктів харчування. І все це ставить під сумнів те, що і в нездоровому довкіллі людина може бути здоровою. Це — велика проблема. Ми ж все-таки доводимо, що людина здоровою може бути — якщо робити контрольовану профілактику, постійно контролювати свій стан здоров’я чи дітей в режимі школи чи садочка, квартири чи офісу.

Ответить

Читайте также

А1. Адзначце нумары скпаданых сказаў. 1) Мы сабраліся I, як толькі пачало брацца на дзень, рушылі ў дарогу. 2) Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру

аж выплесквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак бруднымі кроплямі. 3) Нібы толькі што народжаная, свеціцца аксамітнай свежасцю атава. 4) Надол,ледзь чутна шапочучы, сыпаўся часам дробны, як крупы, сняжок. 5) Сырыя вятры доўгай восені, якія заўсёды надакучліва шумелі ў голлі бярозы і секлі мне ў твар кроплямі дажджу, сёння эамоўклі. 6) Людзі замітусіліся, заспяшаліся так, быццам неспадзеўкі здарыўся пажар.

А2. Адзначце нумары сказаў, у якіх перад злучнікам (на месцы пропуску ) трэба паставіць коску. 1) Усцяж дарогі ўздымаліся стромкія хвоі ды чарнелі купы кустоў, падобныя на нейкія прывіды. 2) У хатах эапальваліся лямпы і праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. 3) Калі-нікалІ праляціць з піскам кажан або прашугаюць чарадою спалоханыя птушкі. 4) На беларускім Палессі цякуць поўныя рэкі ды густа стаяць лясы. 5) Хутка дарога размякла, ператварыўшыся ў густую кашу і машына спынілася. 6) Са эбажыны даверліва пазіралі на нас васількі і там-сям, нібы кроплі крыві, гарэлі палявыя макі.

АЗ. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба ставіць працяжнік. 1) Выязджаем на пагорак_ і перад намі шырокая раўніна. 2) Званок_ і ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі. 3) На дварэ ўжо сцямнела_і праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 4) Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг_ і веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 5) Да шыбіны цягнулася тоненькая галінка акацыі_ і адзін малады лісток намагаўся дакрануцца да шкла. 2) Яшчэ некалькі ХВІЛІН_ і мы разгледзелі дрэвы, хаты і цьмяныя агеньчыкі ў вокнах.

А4. Адзначце нумары складаназалежных сказаў. 1) У густым змроку хаваліся станцыйныя пуці, на якіх дзе-нідзе паблісквалі стрэлачныя ліхтары. 2) Вербалоз толькі што распушыў свае каткі, над імі гудзелі першыя смелыя чмялі. 3) Чалавек глядзеў на паблёклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны. 4) Свіцязь купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца, усміхаючыся, у вячыстыя карункі дрэў, якія шырокім, багата вышытым поясам атуляюць яго, лашчацца да яго. 5) Адны ўмеюць складна расказваць пра перажытае; ёсць здатныя прыхлусіць, ды так, што вераць у тое, чаго ніколі не было.ытьггны Мінск узнік на скрыжаванні гандлёвых дарог.

А5. Адзначце нумары скаэаў, будова якіх адпавядае схеме: [...,(злучнік…), ]. 1) Я знайшоў гняздо турлачак (так называюць у нас дзікіх галубоў) зусім выпадкова. 2) У шаравата-ружовым небе застылі, як прыліплі там, белыя касмылінкі воблакаў. 3) Богша спадзяваўся, што натрапіцца патрэбная сцежка, I шыбаваў напрасткі. 4) Пратое, як узнік горад, захавалася паданне. 5) Я крочу лясной сцежкай, на твар ліпне нябачнае павуцінне, з дзіцячым піскам летаюць перада мною камары. 6) Вецер, які парэдзіў, а затым разагнаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі.Вы находитесь на странице вопроса "сачыненне "Чалавеку патрэбна..."", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.