Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 901 вопросов и 6 443 527 ответов!

Складзiце i запiшыце сказы, каб прыведзеныя словы выступалi у ролi розных часцiц мовы.

5-9 класс

Чужы,апошнi,свае,марожанае,побач,перажытае.

Androidmaster29 02 июля 2014 г., 17:07:15 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Syavcheva
02 июля 2014 г., 18:27:28 (4 года назад)

Чужы чалавек папрасіў мяне пра дапамогу. (Прыметнік)
Гэты чужы мяне напугаў. (Назоўнік)

Апошні чалавек выйшаў з аўдыторыі. (Прыметнік)
Ты апошні, хто яшчэ не напісаў практыкаванне. (Назоўнік)

Свае людзі дабры. (Займеннік)
Свае заўсёды дапамогуць. (Назоўнік)

Марожанае вельмі халоднае. (Назоўнік)
На стале ляжала страва, марожаная ўчора. (Дзеепрыметнік)

Побач мяне стаяў чалавек. (Прыназоўнік)
Ён стаяў побач. (Прыслоўе)

Перажытае мінулае заўсёды лепш самага горшага будучага. (Прыметнік)
Падзея, перажытая ўчора, змяніла маё жыццё. (Дзеепрыметнік)

Ответить

Читайте также

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Помогите пожалуйста составить Синквейн на тему Хмарка:

1.Назоуник
2.2 прыметника
3. 3 дзеяслова
4.Сказ из 5 слов
5.Асацыяция

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Складзице сказы с наступными словами.

Дыскрымінацыя – дыскрэдытацыя, канстытутыўны – канстытуцыйны,
парламентарый – парламенцёр, служачы – службовы, судзейскі – судовы.Вы находитесь на странице вопроса "Складзiце i запiшыце сказы, каб прыведзеныя словы выступалi у ролi розных часцiц мовы.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.