Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 398 вопросов и 6 433 210 ответов!

У мяне наги чатыры на маём сядзиш ты карку. "У" як трачу, биуни-пыры хобат мой у заапарку.

1-4 класс

кfcfylhf 12 янв. 2017 г., 4:21:54 (9 месяцев назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Alirk
12 янв. 2017 г., 5:32:14 (9 месяцев назад)

Услон. Першае значэнне- лаўка, другое- жывёла.

Ответить

Другие вопросы из категории

Замянiце адзiночны лiк назоунiкау на множны ...

1.Малады механiзатор старанна працуе на камбайне.
2.Жоуты матылёк праляцеу нiзка над кветкай.
3.Малое цялятка упершыню засталося адно у полi.

Читайте также

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

Жыу быу на лясной палянцы Зайка. Аднойчы пазадзиу ён чатыры яблыньки. Перазимавали дрэуцы вясною сокам налилися зазялянели. Кожнае лета Зайка з азярца

вядзерцами ваду насиу и яблыньки паливау. Праз гадоу кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу. Добры садоуник адрымауся з Зайки. Адшукать у им пачатак асноуную частку и канцовку. кожную частку записать с чырвонага радка

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

вызначце колькi сэнсавых частак. На зiму мы лета у халадзiльнiку цi у шафе хаваем.Як? А вось як. Чэрвеньскiм ранкам, яшчэ да сонейка, узнiмае

нас мацi з ложкау iпрыгаварвае:"Уставайце, дзеткi, па ягады пойдзем".

Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звiлiстай сцяжынцы iдзем да лесу.Свежае, нiбы настоенае на туманах i кветках паветра, праганяе сон-дрымоту.Ды i мацi падбадзервае:"Хутчэй,хутчэй,дзеткi! Летам збярэш, а зiмой як знойдзеш"Вы находитесь на странице вопроса "У мяне наги чатыры на маём сядзиш ты карку. "У" як трачу, биуни-пыры хобат мой у заапарку.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.