Статистика
Всего в нашей базе более 4 272 728 вопросов и 6 361 822 ответов!

Каго толькі тут не было ! І ..... , ...... медзведзяняты , і ...... , ...... , з вострымі мордачкамі лічяняткі ,і ...... , ......

1-4 класс

ваўчаняты.Падбярыце прытнікі , словы для даведкі ; хітрые , злыя , непаваротлівыя , калматыя , непаседлівыя , асцярожныя.

Vikaantropova19 Nov 10, 2013 10:22:05 PM (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
8363
Nov 10, 2013 11:08:42 PM (3 года назад)

Каго толькі тут не было ! І непаваротлівыя, калматыя медзведзяняты , і хітрыя , асцярожныя , з вострымі мордачкамі лічяняткі ,і злыя , непаседлівыя ваўчаняты.

Ответить

Читайте также

Ёсць насвеце краiна Фанетыка. Жывуць у ёй Гукi i Лiтары. Аднойчы Гукi i Лiтары заспрачалiся. Галосныя крычалi, што толькi яны сапраудныя. Зычныя

трымалiся сваёй думкi. Мяккiя маучалi. У iх не было сталага меркавання. А глухiя... Тыя нiкога не хацелi слухаць. На Мяккi знак i Апостраф увогуле нiхто не зважау. " Цi ёсць вы, цi няма вас - нiякай рознiцы. Вы нiчога не значыце " . Пакрыудзiлiся Апостраф i мяккi знак ... прадоужыце казку. пакажыце, што Гукi дарэмна пакрыудзiлi Апострф i Мяккi знак .

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.Вы находитесь на странице вопроса "Каго толькі тут не было ! І ..... , ...... медзведзяняты , і ...... , ...... , з вострымі мордачкамі лічяняткі ,і ...... , ......", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4". Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.